[rev_slider alias="homepage1"]

סיכום שנה 2018

מאת: yaron pazi, פורסם: 01.27.2019

רשתות מעמיקות את המבצעים ומאריכות את תוקפן, מנצלות כל הזדמנות של צריכה לקידום המכירות. במקביל, ניתן לראות כי רשתות חדשות צומחות וגדלות ולעומתן, מספר רשתות מצמצמות פעילות ושטחי מסחר ואף פושטות רגל. פדיון בחלוקה לענפים: אופנה – גידול של 11% (לעומת עליה משוערת של 3% בלבד בכלל רשתות האופנה בישראל) מעצבי/ות אופנה – עליה של […]

המשך לקרוא