מספר נקודות על נקודות מועדון

 • נקודות הם לב מועדון הלקוחות, ניהול מודל הצבירה הוא קריטי בהצלחת המועדון והרשת ונוגע בעולמות רבים: התנהגות לקוחות, מבצעים, רווחיות, דוחות כספיים וכו'
 • מודל הצבירה כולל:
  • כמה צוברים/מגבלות צבירה
  • איך מממשים/מגבלות מימוש/תוקף לשימוש
  • טכניקות לידוע/קמפיינים/הנעה לפעולה
  • אופו רישום בספרים
 • הם משמשות ל:
  • הנעה לפעולה – ביצוע קניה לא מתוכננת
  • הגדלת סל קניה
  • מוטיבציה לקניות נוספות – צבירת נקודות נוספת
 • מימוש נקודות –
  • "עלות המימוש" נוצרת רק בזמן המימוש בפועל (לצבירה אין כל עלות ממשית)
  • חשוב לעקוב ולמדוד את יחס המימוש בפועל (מהו האחוז מתוך הנקודות הצבורות שמומש פועל)
 • נקודות הן מנגנון אפקטיבי יותר וזול יותר מהנחה קבועה – הן למעשה הנחה שניתנת רק ללקוחות הטובים של הרשת.
 • חשוב למצוא את מגבלת המימוש האפקטיבית ביותר – כזו שתתמרץ לקוחות לצבור ולממש אבל תמקסם את רווחיות הרשת.
 • מגבלות מימוש המיושמות:
  • מימוש מסכום מסוים
  • מימוש במוצר מלא (או 50% ממוצר מלא)
  • אין מימוש בסוף עונה (או במבצעים מעל 25%)
 • הצבירה המקובלת בישראל (10% מהקניה נטו)
 • חשוב לתכנן נכון את תיזמון פג תוקף הנקודות
 • נקודות אפקטיביות יותר ככל שהלקוח יודע עליהם מוקדם יותר
  • קמפיין קבוע (טריגר) שמיידע לקוחות במספר הנקודות שלהם – מניע לקוחות לביצוע קניה לא מתוכננת
  • בחנות – ידוע הלקוח על מצב הנקודות שלו מוקדם ככל האפשר בשלב המכירה – יוצר upsale
  • הכי גרוע – לקוח שמממש את הנקודות לאחר ביצוע הקניה (הנחה בלבד)
 • נקודות צבורות נרשמות בספרים כהתחייבות עתידית ("הוצאות לשלם") ובך מקטינות את הרווח (וגם את גובה המס)

 

מאת: admin    בתאריך: 16 במאי 2021